พฤศจิกายน 28, 2022 10:54 pm

ก่อนสร้างบ้าน เราสามารถออกแบบบ้าน ด้วยตัวคุณเองได้

ก่อนสร้างบ้าน เราสามารถออกแบบบ้าน ด้วยตัวคุณเองได้ หากผู้อ่าน ต้องการสร้างบ้านหลังใหญ่ เน้นความสวยงาม การออกแบบ ด้วยสถาปนิกนั้น นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง […]

Read More

รู้ก่อนออกแบบบ้าน/เลือกซื้อบ้าน ทิศทางลมในช่วงฤดูหนาว

รู้ก่อนออกแบบบ้าน/เลือกซื้อบ้าน ทิศทางลมในช่วงฤดูหนาว “ทิศทางลม” เป็นสิ่งสำคัญที่ก่อนคุณจะซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง จะต้องมี […]

Read More