ตุลาคม 3, 2022 8:29 am

รีวิวซีรีย์เกาหลีแนว การปกครอง The Last Empress

เนื้อเรื่องอ้างอิงช่วงเวลาปัจจุบันของเกาหลีใต้ หากแต่เปลี่ยนเป็น การปกครอง แบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ หรือ การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีองค์จัก […]

Read More