ตุลาคม 5, 2022 11:29 pm
อาชีพนักสืบ

อาชีพนักสืบ อาชีพในฝัน ของใครหลาย ๆ คน

อาชีพนักสืบ เรียกได้ว่าเป็นอาชีพในฝัน ของใครหลาย ๆ คน เลยก็ว่าได้ แต่กว่าจะเป็นนักสืบนั้น ไม่ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่าย ๆ มาดูคณะ และ มหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนเกี่ยวกับการเตรียมทักษะ ที่การเป็นนักสืบกัน

คณะหลักสูตร และมหาวิทยาลัย ที่เปิดสอนทักษะความรู้ ของการเป็นนักสืบ
สำหรับคนที่สนใจ อยากเป็นนักสืบ ลองดูข้อมูลคณะ หลักสสูตร และมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

– SCIENCE AND TECHNOLOGY หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการเรียนคณะนี้ มีการใช้วิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม กับการศึกษา เกี่ยวกับธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการ วิธีการศึกษาค้นคว้า ที่ปฏิบัติได้โดย สังเกตการจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การศึกษาถึงปัญหา หรือสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าเกิดจากอะไร พยายามเก็บหลักฐาน ของสาเหตุปัญหา ดังนั้นแล้ว คณะนี้จึงเป็นคณะที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ถึงการสังเกต และฝึกการตั้งสมมติฐานมากขึ้น

– คณะนิติศาสตร์ ( FACULTY OF LAW )

เป็นที่ทราบกันดีว่า คณะนิติศาสตร์ มีการเรียนการสอน เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ยังมีการฝึกทักษะ ความรู้ ควบคู่กับการสืบสวน สอบสวนคดีต่าง ๆ โดยจุดมุ่งหมาย คือ ความยุติธรรม และการใช้กฎหมาย ในเชิงคุณธรรมด้วย

อาชีพนักสืบ

– วิชานิติวิทยาศาสตร์

เป็นวิชาเลือกเสรี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เปิดโอกาส ให้นักศึกษาทุกคน ที่ไม่เรียนคณะวิทยาศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ ได้เข้ามาศึกษา เรียนรู้ทักษะ การสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับคดีความต่าง ๆ ซึ่งนิยามของคำว่า “นิติวิทยาศาสต์”

คือ การนำความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในงานสืบสวน ข้อเท็จจริง ในคดีความ เช่น การตรวจพิสูจน์ DNA อย่างการตรวจหาลายนิ้วมือ หรือคราบเลือด เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ที่ถูกต้องสำหรับการติดตาม หาตัวคนร้าย

นอกจากนี้ วิชานิติวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในคณะ และสาขาของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ นอกเหนือจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกด้วย เช่น คณะนิติวิทยาศาสตร์ สำหรับ ป.โท แต่การศึกษาต่อ จำเป็นต้องจบ ในระดับปริญญาสายวิทยาศาสตร์ ทุกแขนงเท่านั้น มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์
2. หลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ของภาควิขานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

– คณะจิตวิทยา ( FACULTY OF PSYCHOLOGY ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับ การทำความเข้าใจ การศึกษาเรียนรู้จิตใจ หรือความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่กับการ ใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ เช่น กระบวนการ การรับข้อมูล ของมนุษย์ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และรูปแบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลต่าง ๆ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งสถาบัน ที่เกี่ยวกับการสอน สาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) บอกได้เลยว่า เป็นสาขาอาชญาวิทยา (ระดับปริญญาโท) ของสถาบันอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต มีการรวมเอาศาสตร์ด้าน

พฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และกฎหมายเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ สาเหตุ การเกิดอาชญากรรม และผลกระทบที่ตามมาได้อย่างแยบยล ใครอยากเป็นนักสืบ และอยากเรียนด้านนี้ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันอีก

นักสืบหญิงกับชาย แตกต่างกันอย่างไร​

อาชีพนักสืบ

– อันดับแรก ผู้หญิงกับผู้ชาย รูปร่างแตกต่างกันอยู่แล้ว
– อันดับสอง คือ การคล่องตัว ผู้หญิงอาจจะไม่คล่องตัว แต่ว่าผู้หญิง อาจจะได้เปรียบในการทำงาน ในด้านสืบสวน ไม่ค่อยจะมีใครคิดว่า จะมีนักสืบหญิง
– งานสืบสวน จะมีการเสี่ยง คือ เสี่ยงลูกปืน เสี่ยงอาจจะถูกทำร้ายร่างกายต่าง ๆ การเข้าถึงตัวเป้าหมาย ที่เราจะสืบ และไม่มีใครสงสัยอะไรต่าง ๆ การติดต่อ การลวง การขอข้อมูล หรือการวางสายต่าง ๆ ถ้าเราไปขอความร่วมมือ ถ้านักสืบผู้หญิงถาม จะได้ข้อมูลมากกว่า นักสืบผู้ชาย ผู้ชายบางครั้ง เราจะไม่รู้จักกับใครเลย เช่น คนแปลกหน้า คนแปลกหน้าบางครั้ง จะไม่วางใจใครอยู่แล้ว เวลาถามจะไม่ได้ข้อมูล ผู้หญิงจะเก็บได้ดีกว่าชาย
– แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ แล้ว การจะหานักสืบหญิง มาทำงานจะเป็นเรื่องยาก
เป็นงานที่เสี่ยง ทางบ้านไม่ให้ทำบ้าง กลับบ้านดึก ๆ ดื่น ๆ ขับรถก็ต้องขับเร็ว และต้องถือกล้องถ่ายรูปด้วย
– บางครั้งเข้าไปในโรงแรมม่านรูด ในสถานที่ ที่ไม่ควรเข้า เช่น เข้าไปโรงแรม หรือสถานที่ ที่ไม่เหมาะสม บางครั้งที่ อาบ อบ นวด บางครั้งก็ต้องปลอมตัว มันมีโอกาสเสี่ยง เพราะฉะนั้น จึงทำให้หานักสืบผู้หญิงได้ยาก

เมื่อท่านเกิดข้อสงสัย หรือต้องการรู้เรื่องอะไร ท่านควรทำตัว เป็นนักสืบ ก่อนที่จะ มาหาเรา ตัวอย่างเช่น ท่านต้องการรู้ว่า คนใกล้ชิดของท่าน จะคิดนอกใจ หรือไม่ ? ท่านต้องคอยสังเกต ว่าพฤติกรรม การกลับบ้าน ผิดเวลาหรือไม่ ? โทรศัพท์มีสายเข้า เดินหนี หรือเปิดเสียงสั่น หรือไม่ ? หมั่นตรวจสอบ หมายเลขไมล์รถยนต์ ว่าวันหนึ่งวิ่งใกล้ ไกล อย่างไร ? และอื่น ๆ

เมื่อท่านเป็นนักสืบ ได้ข้อมูลใดแล้ว ท่านไม่ควรทำตัว เป็นพนักงานสอบสวน เสียเอง ก่อนที่จะมาปรึกษาเรา กล่าวคือ เมื่อทราบอะไร เห็นอะไร แล้วหากท่านไม่มั่นใจ ท่านไม่ควรเซ้าซี้ คาดคั้น เอาจากเป้าหมายก่อน ไม่ควรโทรไปถาม เจ้าของเบอร์ ที่สงสัยก่อน ก่อนที่จะมาหาเรา เพราะจะทำให้เป้าหมาย ไหวตัวก่อน จะทำให้การทำงาน ของนักสืบยากขึ้น หากท่านทำได้เช่นนี้แล้ว งานของท่าน จะจบได้ง่ายมาก ๆ ขึ้น

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *