ตุลาคม 1, 2022 5:51 am

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการสร้างบ้าน ด้วยตนเอง ที่คุณไม่ควรมองข้าม

สิ่งที่ควรรู้

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการสร้างบ้าน เมื่อเรื่องในฝัน จะถูกทำ ให้เป็นจริง ก่อนการตัดสินใจ สร้างบ้าน เจ้าของบ้าน ควรเตรียมพร้อม ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เห็น ภาพรวม ของบ้านทั้งหลัง ก่อนการดำเนินการ และก่อนสายเกินแก้ จะช่วยให้ ได้บ้าน แบบที่อยากได้ การก่อสร้าง เป็นไปอย่างราบรื่น เสร็จลุล่วง ตามเวลา ที่วางแผนไว้ ออกแบบบ้าน

สิ่งที่ควรรู้ สำหรับการสร้างบ้าน ไม่ควรมองข้าม

1. สำรวจทำเล ที่ตั้ง หรือที่ดิน สำหรับปลูกสร้าง

พื้นที่ปลูกสร้าง ถือเป็น ปัจจัยสำคัญ อันดับต้น ๆ ของการสร้างบ้าน ผู้ปลูกสร้างบ้านเอง ควรคำนึงถึง ความสะดวกสบาย ที่พื้นที่นั้น จะเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวก ให้มากที่สุด

เช่น การเดินทาง จากบ้าน ไปที่ทำงาน ไปสถานที่สำคัญต่าง ๆ การเข้าถึง ระบบขนส่ง สาธารณะ และความปลอดภัย ของย่านที่อยู่อาศัย รวมถึง เส้นทางเข้าออกบ้าน ซึ่งทางที่ดี ควรมีมากกว่า 1 เส้นทาง

2. ทิศทางแดด ลม การวางแปลนบ้าน

การวางทิศทาง แสงแดด ลม ตำแหน่ง แปลนบ้านที่ดี จะช่วยให้การ อยู่อาศัยนั้น สะดวกสบาย ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้า โดยทิศทาง แสงแดด จะวิ่งเป็น แนวตะวันออก ไปทางทิศใต้ แล้วสิ้นสุด ที่ทิศตะวันตก เหมาะสำหรับ ห้องที่สมาชิก ในบ้าน ไม่ได้ใช้เวลาอยู่นานมากนัก

หรือห้องที่ ต้องการแสงแดด เพื่อลดความชื้น เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ พื้นที่ซักล้าง ส่วนทิศเหนือ เป็นมุมที่ ไม่ถูกรบกวน จากแสงแดดมาก สามารถวางตำแหน่ง ให้เป็นห้องนอน

และห้อง นั่งเล่นได้ ในเรื่องของ ทิศทางลม บ้านที่ดี ควรหันด้านยาว ของตัวบ้าน เข้าหาลม เพื่อเพิ่มพื้นที่ การรับลมธรรมชาติ เข้าบ้าน ช่วยระบาย ความร้อนภายใน และลดการใช้พลังงาน จากเครื่องปรับอากาศ

3. จำนวนสมาชิก ผู้พักอาศัย และความต้องการ พื้นฐาน

จำนวนสมาชิก และความต้องการ ของผู้อยู่อาศัย มีผลต่อ การออกแบบบ้าน จำนวนชั้น การจัดสรร พื้นที่ใช้สอย และการเลือก ใช้วัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้าง โดยความต้องการนั้น ควรมองทั้ง ความต้องการ ส่วนตัว ของสมาชิก แต่ละคน

ความต้องการโดยรวม เรื่องสไตล์บ้าน และแนวคิด เรื่องบ้านที่ต้องการ เช่น บ้านประหยัดพลังงาน บ้านเพื่อผู้สูงอายุ บ้านสำหรับ ครอบครัวใหญ่ เพื่อการสร้าง บ้านในฝันนั้น ตอบโจทย์ ทุกความต้องการ

สิ่งที่ควรรู้

4. ขนาดพื้นที่ใช้สอย

พื้นที่ใช้สอย มีผลต่อ การตัดสินใจ เลือกแบบบ้าน ควรดูรูปแบบ และความสัมพันธ์ ของห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ห้องครัว ให้ตรงกับ ไลฟ์สไตล์ ความต้องการ ของสมาชิก ในบ้าน เพื่อเอื้อ ประโยชน์ ต่อการพักอาศัย และการใช้งานได้มากที่สุด

5. งบประมาณสำหรับการสร้างบ้าน

งบประมาณ คือ ปัจจัยสำคัญ ต่อการตัดสินใจ สร้างบ้าน การตั้งงบประมาณ ไว้อย่างรอบคอบ และรัดกุม จะช่วยให้ ได้บ้าน ที่ตอบโจทย์ มากที่สุด และไม่เกิดปัญหางบบานปลาย ภายหลัง

ทำให้เจ้าของบ้าน มีคำตอบ ที่ชัดเจน และง่าย ต่อการตัดสินใจ สร้างบ้าน การเลือกแบบ วิธีการสร้าง ขนาดพื้นที่ รวมถึงการใช้จ่าย เพื่องานตกแต่ง ภายใน เฟอร์นิเจอร์ สิ่งก่อสร้าง หรือสิ่งอำนวยความสะดวก รอบบริเวณบ้าน และพื้นที่สวนด้วย

6. ช่วงเวลาและขั้นตอนของการสร้างบ้าน

การกำหนด ระยะเวลา ของการสร้างบ้าน จะช่วยให้ สามารถวางแผน ล่วงหน้าในงานก่อสร้าง ขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ไร้ปัญหา ระหว่างงาน เพราะหากระยะเวลา ก่อสร้างยืดเยื้อ ช่วงเวลา การทำงาน ไม่เป็นระบบ ไม่รู้ขอบเขต งานที่แน่นอน

อาจจะมี ปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด ปัญหาลากยาว ไม่สิ้นสุด ตามมา เช่น ฤดูกาล ทำให้บางขั้นตอน ของงานสร้าง ใช้เวลามากกว่าปกติ การดำเนินการ ด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างบ้าน ไม่รองรับ ขั้นตอน การดำเนินงาน รวมถึงการเตรียมงบประมาณ สำหรับจ่าย ในขั้นตอนต่าง ๆ สะดุด

7. ทำความเข้าใจ แบบบ้านที่ต้องการ

เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ การสร้างบ้าน อยู่เองครั้งแรก แต่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักในการ ตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องวัสดุอุปกรณ์ การก่อสร้าง งบประมาณ หรือปัญหา จิปาถะ ที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างงานก่อสร้าง

ดังนั้น เพื่อให้ความต้องการ ที่จะสื่อสาร กับสถาปนิก วิศวกร หรือคนทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น ได้ความเข้าใจ ตรงกัน เจ้าของบ้าน ควรให้เวลาศึกษา ทำความเข้าใจ แบบบ้าน ที่ต้องการ เพื่อเป็น พื้นฐานความรู้ ระหว่างการ พูดคุย วางแผน ทำให้เกิด ความราบรื่น มากขึ้น

8. การขออนุญาต ปลูกสร้างบ้าน

เอกสาร ขออนุญาต ปลูกสร้างบ้าน สามารถดำเนินการ ต่อสำนักงาน เขตท้องถิ่น ในพื้นที่ ที่กำลังจะสร้างบ้านได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ยืนยันการสร้างบ้าน ที่ถูกต้อง มีมาตรฐาน ไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อื่น โดยเอกสาร ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

– เอกสารคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)
– แบบแปลนแผนผัง
– หนังสือรับรองว่า เป็นผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร พร้อมสำเนา ใบอนุญาต
– สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะก่อสร้าง
– สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน เจ้าของอาคาร

9. เลือกใช้มืออาชีพอย่างบริษัทรับสร้างบ้าน

บ้านที่ตอบโจทย์ งบไม่บานปลาย และสร้างบ้าน แล้วได้บ้าน อย่างที่ใจหวัง นั้น บริษัทรับสร้างบ้าน ยังคงเป็นทางเลือก ครองใจคนสร้างบ้าน โดยก่อนตัดสินใจ เลือกบริษัท รับสร้างบ้าน ควรทำความรู้จัก แต่ละบริษัท เปรียบเทียบ ผลงาน ความน่าเชื่อถือ บริการ ก่อนและหลัง สร้างบ้านเสร็จ

การดูแลรักษา การตรวจสอบ ข้อบกพร่อง การรับประกัน โครงสร้าง หลังสร้างบ้าน ใบอนุญาต การดำเนินงาน และมาตรฐาน ของบริษัท รวมถึง เครือข่ายบริษัทวัสดุ ที่ใช้ในการดำเนิน งานก่อสร้าง โดยควรใช้เวลา พิจารณา อย่างค่อยเป็น ค่อยไป และรอบคอบ มากที่สุด เพื่อไม่ให้เกิด ข้อยุ่งยาก ตามมาในภายหลัง

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *