กันยายน 25, 2022 1:11 pm

สร้างเสร็จแล้ว สะพานข้ามลำน้ำแม่สมลำพูน รองรับขนส่งพืชผลเกษตรฉลุย

สร้างเสร็จแล้ว

สร้างเสร็จแล้ว สะพานข้ามลำน้ำแม่สมลำพูน รองรับขนส่งพืชผลเกษตรฉลุย แขวงทางหลวงชนบทลำพูน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่สม (สะพานขนาดกลาง) ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีความยาว 20 เมตร กว้าง 9 เมตร

พร้อมก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 450 เมตร ผิวกว้าง 6 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร รวมระยะทาง 470 เมตร ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนสัญจรเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เป็นอีกหนึ่งแผนงานที่กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนให้ดีขึ้น รวมถึงสนับสนุนการคมนาคมขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ ให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ด้านกลุ่มเกษตร กร และชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลศรีบัวบาน เมืองลำพูน กล่าวว่า ถนนและสะพานดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางปลอดภัย สะดวกสบายขึ้นในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งชาวบ้านจะร่วมกันสอดส่อง ดูแลรักษา ไม่ให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ สัญจรไปมา จนอาจส่งผลกระทบต่อผิวทางและสะพานได้ อีกทั้งการพัฒนาเส้นทางสายนี้ จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ด้วย

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *