ตุลาคม 5, 2022 11:14 pm
ย้ำ โรงทานงานกฐิน

ย้ำ โรงทานงานกฐิน คุมเข้มความสะอาด ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

ย้ำ โรงทานงานกฐิน คุมเข้มความสะอาด ปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะโรงทาน งานทอดกฐิน คุมเข้ม ความสะอาด ปลอดภัย ตั้งแต่จุดที่ใช้ปรุง ประกอบ UFABET

และแจกจ่ายอาหาร พร้อมย้ำ พุทธศาสนิกชน ร่วมงานกฐิน ปลอดภัย เว้นระยะห่างการนั่ง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธี ตลอดเวลา และงดจับกลุ่มสนทนา เพื่อลดความเสี่ยง โรคโควิด – 19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเพณีทอดกฐิน เป็นประเพณีสำคัญ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมีความเชื่อว่า พิธีทอดกฐิน ถือเป็นการทำบุญ ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งทำให้มี พุทธศาสนิกชน มาร่วมทำบุญ ในพิธีถวาย ผ้ากฐิน เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจาก ในขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงของ การเฝ้าระวัง และป้องกัน แพร่ระบาด ของโรคโควิด – 19

จึงขอเน้นย้ำ ให้วัดปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด รวมถึงการจัดทำโรงทาน เพื่อแจกจ่ายให้ ผู้ที่มาร่วมงานบุญนั้น ควรมีการคุมเข้ม ด้านความสะอาด ปลอดภัย และป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่การจัดหา วัตถุดิบ สถานที่เตรียมปรุง และจุดรับอาหาร เพื่อไม่ให้ เป็นแหล่งแพร่กระจาย เชื้อโรค

ย้ำ โรงทานงานกฐิน

โดยสถานที่ตั้ง โรงทาน ควรอยู่ในพื้นที่โล่ง ที่มีการระบายอากาศได้ดี ส่วนผู้ปรุงประกอบอาหาร ไม่ควรสัมผัส อาหารสด ประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ โดยตรง และล้างมือ หลังการสัมผัส เนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์ จากสัตว์ทุกครั้ง

รวมทั้งแยกภาชนะ อุปกรณ์ปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด ระหว่างอาหารสุก และอาหารดิบ เน้นปรุงอาหาร ให้สุกอย่างน้อย 30 นาที ด้วยความร้อน ไม่น้อยกว่า 60 องศาเซลเซียส และหลีกเลี่ยง การปรุงประกอบอาหาร ที่บูดเสียง่าย เช่น อาหารที่มีกะทิ เป็นต้น

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ให้วางไว้บนโต๊ะสูง ไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร มีการปกปิดอาหาร และอุ่นอาหาร ให้ร้อนทุก ๆ 2 ชั่วโมง รวมทั้งใช้อุปกรณ์ สำหรับหยิบจับ หรือตักอาหารด้วย ความระมัดระวัง ไม่ให้ส่วนของด้ามจับตกหล่น หรือสัมผัสกับอาหาร

เพราะอาจเกิดการปนเปื้อน ของเชื้อโรคได้ ควรจัดอาหาร เป็นชุด พร้อมแจกจ่าย ให้นำกลับไป รับประทานที่บ้าน ห้ามจัดกลุ่ม รับประทานอาหารร่วมกัน ให้แยกบรรจุข้าว และกับออกจากกัน ควรหลีกเลี่ยง การใช้โฟม บรรจุอาหาร เพราะส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

ย้ำ โรงทานงานกฐิน

โดยเลือกใช้ภาชนะ ที่ทำจาก วัสดุธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย กล่องกระดาษ (Foodgrade) แทน จะเหมาะสมกว่า ที่สำคัญ ผู้ปรุงประกอบ ผู้ตักอาหาร และผู้ให้บริการ ต้องสวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ และน้ำ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน ก่อนการเตรียมอาหาร และหลังปรุงอาหารเสร็จ

หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที ส่วนบริเวณจุดรับอาหารนั้น ควรจัดให้มีจุดคัดกรอง อุณหภูมิร่างกาย อ่างล้างมือ พร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ให้ผู้บริโภค ใช้ทำความสะอาดมือ ก่อนการหยิบจับอาหาร และมีการกำหนดจุดที่ยืน รอรับอาหาร ต้องมีระยะห่างกัน อย่างน้อย 1 – 2 เมตร

“ทั้งนี้ ในช่วงของ การประกอบพิธี ขอเน้นย้ำ ให้พุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน เว้นระยะห่าง การนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 – 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรม และผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ในขณะเข้าร่วมพิธี ตลอดเวลา

หากมีอาการเจ็บป่วย หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงแยกกักตัว ให้งดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้น อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงาน และออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา และเมื่อกลับถึงบ้าน หรือที่พักให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ประเพณีทอดกฐิน

คำว่า “ทอด” นี้ก็คือเอาไปวางไว้ การทอดกฐินก็คือการนำเอาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งมีจำนวนอย่างที่สุด 5 รูป โดยมิได้มีความตั้งใจว่า จะถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ซึ่งเมื่อทอดแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของฆราวาส ส่วนเรื่องต่อไปนั้น พระสงฆ์ท่านจะมอบหมายให้กันและกันเอง ตามที่ท่านเห็นว่า สมควรจะให้ภิกษุรูปใดเป็น “กรานกฐิน” ก็สุดแต่ท่านจะจัดทำกันเอง ฆราวาสเมื่อ “ทอด” หรือ “วาง” ไว้แล้ว ก็คอยออกมารับอนุโมทนา เมื่อพระสงฆ์ท่านกรานเสร็จแล้วเท่านั้น

คำว่า “กฐิน” เมื่อแปลตามความหมาย ก็ได้ความหมายว่า “กรอบไม้” สำหรับขึงเย็บผ้าจีวรของภิกษุ ซึ่งกรอบไม้ชนิดนี้ โดยมากนิยมเรียกกันว่า “สะดึง” ฉะนั้นที่มีความนิยมเรียกกันว่า “ผ้ากฐิน” ก็เพราะเมื่อจะเย็บนั้น ต้องขึงผ้าให้ตึงด้วยไม้สะดึงก่อนจึงจะเย็บ การที่จะต้องทำเช่นนี้

ย้ำ โรงทานงานกฐิน

เพราะว่าในครั้งก่อนโน้น ไม่มีช่างที่มีความชำนาญในการตัดเย็บ ทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ก็ไม่มีจะใช้เหมือนอย่างกับในเวลานี้ จึงต้องอาศัย “สะดึง” ช่วยให้เป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงเย็บเป็นอันได้ใจความว่า “ผ้ากฐิน” นี้ก็คือ ผ้าที่ทำให้สำเร็จขึ้นได้ด้วยการอาศัย “กฐิน” หรือ “สะดึง” เมื่อเสร็จเป็นผ้า “กฐิน” แล้วจึงได้นำไปทอดแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาแล้วตลอด 3 เดือน ซึ่งมีความนิยมเรียกกันว่า “ทอดกฐิน”

การทอดกฐินนี้ มีกำหนดและระยะเวลาดังนี้ คือ มีกำหนดตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 คือ มีกำหนดเวลา 1 เดือน ภายหลังจากออกพรรษาแล้วจะทอดก่อนหรือภายหลังจากที่กำหนดไว้ไม่ได้ เพราะได้มีเป็นพุทธบัญญัติไว้

คำว่า “กฐิน” มีความหมายเกี่ยวข้องกันถึง 4 ประการ คือ

1. เป็นชื่อของกรอบไม้ อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งอาจเรียกว่า “สะดึง” ก็ได้
2. เป็นชื่อของผ้า ที่ถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวร ตามแบบหรือกรอบไม้นั้น
3. เป็นชื่อของบุญกิริยา คือ การทำบุญ ในการถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงฆ์ทำเป็นจีวร
4. เป็นชื่อของสังฆกรรม คือ กิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

อุปกรณ์เครื่องครัว

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *