ตุลาคม 1, 2022 5:43 am
พื้นที่นำร่องโครงการ

พื้นที่นำร่องโครงการ CHARMING Chiang Mai ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 60%

พื้นที่นำร่องโครงการ ชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ “CHARMING Chiang Mai” ฉีดวัคซีนแล้ว ร้อยละ 60% คณะกรรมการบริหาร จัดการวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้า การฉีดวัคซีน ในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ ตามโครงการ ชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ “CHARMING Chiang Mai” ซึ่งสามารถ ฉีดวัคซีน ไปได้แล้วกว่าร้อยละ 60 ของประชากร ในพื้นที่ เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่จะมาถึงนี้ เสือมังกร

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมศูนย์บริหาร การจัดการวัคซีนฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหาร จัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID-19) ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยที่ประชุม ได้ติดตามความคืบหน้า การฉีดวัคซีน ในแต่ละอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอดอยเต่า ตามโครงการ ชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ “CHARMING Chiang Mai” ซึ่งจะต้องเปิดรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้

พื้นที่นำร่องโครงการ

ตามที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการฉีดไปแล้ว ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรในพื้นที่ ด้านอำเภออื่น ๆ มีอำเภอที่ฉีดวัคซีน ให้กับประชากร กลุ่ม 608 เกินร้อยละ 70 ไปแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอฮอด และอำเภอแม่วาง

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูล การฉีดวัคซีน ในแต่ละวัน ให้แล้วเสร็จ เพื่อทำข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารวัคซีน ในภาพรวมของจังหวัด รวมทั้งให้ เทศบาลนครเชียงใหม่ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มเสี่ยงโดยเร็ว

สำหรับรูปแบบ ของโครงการ ชาร์มมิ่ง เชียงใหม่ “CHARMING Chiang Mai” จะคล้ายกับ ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ “Phuket Sandbox” ผนวกกับการควบคุมนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ให้ท่องเที่ยว ตามเส้นทางที่กำหนด (Sealed Route) โดยผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ตามโครงการนี้ จะครอบคลุมทั้ง

– การท่องเที่ยวธรรมชาติ (nature tourism)
– การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (adventure tourism)
– การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม (cultural way of life tourism)
– การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (health tourism)
– กอล์ฟ (golf)

ซึ่งการดำเนินการ จะมีบริษัททัวร์ ในโครงการ เป็นผู้บริหารจัดการ ดูแลนักท่องเที่ยว ให้เดินทางท่องเที่ยว ตามจุดที่กำหนด ไม่สามารถ ออกนอกเส้นทางได้ หากฝ่าฝืน ผู้จัดการทัวร์ จะมีความผิดด้วย ขณะเดียวกัน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ ระบุว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ กลุ่มแรก ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว เชียงใหม่ ตามโครงการนี้ จะเป็นนักท่องเที่ยว ต่างชาติจากภูเก็ต

พื้นที่นำร่องโครงการ

ซึ่งจะต้องมีการบริหาร ประสานงาน เพื่อจัดเที่ยวบิน ตรงเข้ามา โดยนักท่องเที่ยว กลุ่มนี้ต้องอยู่ภูเก็ตมาแล้ว อย่างน้อย 7 วัน และผ่านการตรวจ คัดกรอง เชื้อโควิด-19 มาแล้วเป็นอย่างดี จึงเชื่อมั่นได้ว่า จะไม่มีการนำเชื้อ เข้ามาแพร่ระบาด ในพื้นที่เชียงใหม่ เหมือนที่บางส่วน อาจจะมีความเป็นห่วง กังวลกันอย่างแน่นอน

ด้านนักท่องเที่ยว ชาวไทยนั้น นายพัลลภ ได้กล่าวว่า ในส่วนของ ตลาด นักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น เชียงใหม่ ให้ความสำคัญ เป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นตลาดหลัก ของเชียงใหม่ โดยทุกวันนี้ สามารถเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยว ได้ตามปกติ

หากได้รับ การฉีดวัคซีน ครบตามที่กำหนด และเมื่อเข้ามาท่องเที่ยว แล้วต้องปฏิบัติตามมาตรการ และคำสั่ง ของคณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนด และมาตรการป้องกัน ของแต่ละสถานที่ และแหล่งท่องเที่ยวด้วย

สถานประกอบการที่ยื่นขอรับสัญลักษณ์ SHA Plus จะต้องได้รับสัญลักษณ์ SHA และตั้งแต่ 70% ขึ้นไปของบุคลากรของสถานประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม

วิธีการประเมิน

– สถานประกอบการ ที่ได้รับสัญลักษณ์ SHA ยื่นเอกสารทาง www.charmingcm.com
– ระบบทำการเปรียบเทียบ ข้อมูลจำนวนพนักงาน ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ของแต่ละสถานประกอบการ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบข้อมูล SHA ของสถานประกอบการ
– สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียด ของสถานประกอบการ
– สาธารณสุขเชียงใหม่ ทำการตรวจสอบข้อมูล การฉีดวัคซีน ของสถานประกอบการ
– คณะกรรมการ ผู้พิจารณาข้อมูล รายละเอียด ของสถานประกอบการ ทำการรับรอง
– สถานประกอบการได้รับ Company Vaccine e-certificate
– คณะกรรมการ SHA พิจารณาออก SHA Plus ให้กับองค์กร
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำการประชาสัมพันธ์ สถานประกอบการ ที่ได้รับการรับรอง SHA Plus ในเว็บไซต์ เพื่อให้นักท่องเที่ยว เลือกใช้บริการ ในสถานประกอบการ เหล่านี้ก่อน และส่งรายชื่อ ให้กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อจัดทำ Recommended list

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *