ตุลาคม 5, 2022 10:22 pm
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดแพร่ พบติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดแพร่ พบติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เภสัชกรเด่น ปัญญานันท์ รองนายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดแพร่ ได้แจ้งว่า มีการระบาด อย่างต่อเนื่อง ของสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จังหวัดแพร่ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 7 ราย เป็นผู้ป่วย ที่มีความเชื่อมโยง ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ทั้ง 7 ราย ดังนี้ UFABET

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

– บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง 2 ราย มีความสัมพันธ์ เป็นครอบครัว และทำงานที่ห้างฯ สมสวัสดิ์
– บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลวังธง อำเภอเมือง1 ราย มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกับ ผู้ป่วย ตำบลวังหงส์ (ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน)
– หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง 1 ราย มีประวัติสัมผัสกับ ผู้ป่วย ที่เดินทางมาจาก จังหวัดนนทบุรี PR1776
– หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น 1 ราย ทำงานห้างฯ สมสวัสดิ์
– หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น 1 ราย ทำงานห้างฯ สมสวัสดิ์
– และหมู่ที่ 12 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น 1 ราย อยู่ระหว่าง สอบสวนโรค

ผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน 1,803 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย จำนวน 17 ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 93 ราย การ์ดอย่าตก งดสังสรรค์ ป้องกันตนเอง และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรค

คนที่เดินทาง มาจาก 53 จังหวัด กลุ่มเสี่ยง ให้รายงานตัว ต่อผู้นำชุมชน และปฏิบัติตาม ประกาศ หรือคำสั่ง ของทางจังหวัด อย่างเคร่งครัด ความคืบหน้าอื่น ๆ จะรายงานให้ทราบ กันต่อไป

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

จังหวัดแพร่ มีจำนวนผู้ติดเชื้อ สะสมอยู่ที่ ลำดับ 76 ของประเทศ

คณะกรรมการ โรคติดต่อ จังหวัดแพร่ ได้ประกาศแนวทาง การปฏิบัติ ในการเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่ จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 67) ระหว่างวันที่ 15 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

ขอความร่วมมือ ประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ รวมถึง ประชาชนทั่วไป งด หรือ ชะลอ การเดินทาง ข้ามเขตพื้นที่ จังหวัดแพร่ ในช่วงเวลานี้ โดยไม่มีเหตุจำเป็น กรณีเดินทาง มาจากพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และพื้นที่ ควบคุมสูงสุด ต้องแจ้งล่วงหน้า ก่อนเข้าพื้นที่ ต่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในพื้นที่

เมื่อเดินทาง เข้ามาแล้ว ให้รายงานตัว และลงทะเบียน ผ่าน QR Code แพร่ชนะ กักกันตนเอง ที่บ้าน หรือ ที่พักอาศัย เป็นระยะเวลา 14 วัน หรือ ตามระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่จริง หากบ้าน หรือ ที่พักอาศัย ไม่มีความเหมาะสม สำหรับกักกันตัว ให้เข้ารับการกักตัว โดยคุมไว้สังเกต ในสถานที่กักกันตัว ที่แต่ละพื้นที่กำหนด

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องกักกันตัว 14 วัน ได้แก่

– ผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด – 19 ชนิด Sinovac / Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน
– ผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด – 19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 1 ต่อด้วย AstraZeneca / Pfizer เข็มที่ 2 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 14 วัน
– ผู้ที่ได้รับวัคซีน โควิด – 19 ชนิดอื่น ๆ เข็มที่ 1 มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 28 วัน

โดยให้แสดงหลักฐาน การได้รับวัคซีน ต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. หรือ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในพื้นที่ และปฏิบัติตาม มาตรการ D – M – H – T – T – A อย่างคร่งครัด พร้อมทั้ง ลงทะเบียน ผ่าน QR Code แพร่ชนะ ด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึง แรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่เดินทางมาจาก พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด และหาก เป็นผู้มีอาการ สงสัยเข้าข่าย โรคติดเชื้อ โควิด – 19 เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ อาจออกคำสั่ง ให้เข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ด้วยวิธีการ Swab ทุกราย

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *