ตุลาคม 1, 2022 4:35 am

ผอ.ว.เทคนิคเชียงใหม่ สัมภาษณ์กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ผอ.ว.เทคนิคเชียงใหม่

ผอ.ว.เทคนิคเชียงใหม่ สัมภาษณ์กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2564 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายกรณ์ภณนนท์ พลรังสิวงศ์ หัวหน้างานวัดและประเมินผล

นายธณิตพงษ์ สุภาชาติ หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน และคณะครูในสาขาที่ได้รับทุน เข้าร่วมสัมภาษณ์ สถานศึกษาต้นแบบ ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง ปีการศึกษา 2564

ถึงความพร้อมของสถานศึกษาในการจัดการเรียน การสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (WiL) (ทวิภาคี/ฝึกงาน) เน้นในเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ วิธีการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ จํานวนครู/อาจารย์ผู้สอนและครูฝึกในสถานประกอบการ ในสาขาวิชาที่ทําความร่วมมือกับ สถานประกอบการ โดยคณะทํางาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *