ตุลาคม 5, 2022 10:41 pm
“คุกคามทางเพศ”

หยุดพฤติกรรม “คุกคามทางเพศ” อนาจาร-ล่วงละเมิดเด็ก โทษสูงสุด “คุกตลอดชีวิต”

หยุดพฤติกรรม “คุกคามทางเพศ” อนาจาร-ล่วงละเมิดเด็ก โทษสูงสุด “คุกตลอดชีวิต” เมื่อวันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ในปัจจุบันมีการปรากฏข่าว การคุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment ให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็น เสือมังกร

– ด้วยคำพูด
– ด้วยท่าทาง
– สัมผัสทางร่างกาย

โดยการกระทำต่าง ๆ นั้น อาจเกิดขึ้นได้ ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ โรงเรียน ซึ่งอาจนำไปสู่ การเกิดอันตราย แก่ร่างกาย และกระทบกระเทือนจิตใจ ของผู้เสียหายได้

“คุกคามทางเพศ”

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวต่อว่า Sexual Harassment หรือ การคุกคามทางเพศ มีทั้ง ทางตรง และ ทางอ้อม การกระทำ ที่เป็นการคุกคามทางเพศ เช่น การพูดจาลวนลาม ผู้หญิง หรือชาย การแอบสัมผัสร่างกาย โดยที่ผู้ถูกสัมผัส ไม่ยินยอม หรือการแสดงความคิดเห็น

รวมไปถึง การสนทนา ในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือ การแอบถ่ายคลิบ ของผู้อื่น ไปใช้ในทางเสียหาย จึงอยากเตือน ไปยังผู้ที่มีพฤติกรรม กระทำการคุกคามทางเพศ ต่อผู้อื่นนั้น อาจมีความผิดตามกฎหมาย และมีอัตราโทษสูง

ประมวลกฎหมายอาญา

– มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจาร แก่บุคคล อายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้น อยู่ในภาวะที่ ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้น เข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็ก อายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้น จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าหากการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่ เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าเกิดการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ผู้กระทำ ได้กระทำโดย ขู่เข็ญ ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้น อยู่ในภาวะ ที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้น เข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี หรือปรับ ตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิด ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม เป็นการกระทำ โดยใช้วัตถุ หรืออวัยวะอื่น ซึ่งมิใช่อวัยวะเพศ ล่วงล้ำอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก ของเด็กนั้น ผู้กระทำ ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับ ตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระทำแก่ เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ต้องระวางโทษ จำคุก ตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับ ตั้งแต่ 140,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิด ตามวรรคสี่ หรือวรรคห้า ได้กระทำโดย ทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่า ผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับ ตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าการกระทำความผิด ตามวรรคสี่ หรือวรรคห้า ได้กระทำโดย มีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วม กระทำความผิดด้วยกัน อันมีลักษณะ เป็นการโทรมเด็กหญิง หรือกระทำกับเด็กชาย ในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

“คุกคามทางเพศ”

– มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอาย หรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำ ในที่สาธารณสถาน หรือต่อหน้าธารกำนัล หรือเป็นการกระทำ อันมีลักษณะ ส่อไปในทางที่จะล่วงเกิน ทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสอง เป็นการกระทำ โดยอาศัยเหตุ ที่ผู้กระทำมีอำนาจ เหนือผู้ถูกกระทำ อันเนื่องจาก ความสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือ ประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน และปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

โฆษก ตร. ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงภัยคุกคามดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเด็ก สตรีและครอบครัว จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว

ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศพดส.ตร.) ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ยังได้สั่งการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ หากมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการคุกคาม ทางเพศอย่างรวดเร็วและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในสังคม

หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด หรือ หากท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นักสืบ

Comments (0)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *